xkr1
xkr2
xkr3
15
15.Yl

Kompaniýa şu wagta çenli döredildi

360588

CNC 2022-nji ýylyň noýabr aýyna çenli satuwlara gözegçilik edýär

132

Robot gol satuwy Satuw displeýi

2439

2022-nji ýylyň noýabr aýyna çenli esasy müşderileriň sany

Biz hakda

Amaly we ideal CNC önümleri

CNC önümçiligi

Robot öndürmek

ÖNÜMLER Kategoriýasy

NEWKer CNC

  • CNC gözegçisi
  • Robot Arm
  • Robot dolandyryjy
  • Sürüň
  • Motor

Goýmalar

Robot ýarag

Ilkinji içerki goşa kanal doly sanly hünärmen
Servo sürüjisi, gaty tygşytly!!!!!

Robot ýarag
Has giňişleýin görarr

CNC gözegçisi

Içerki CNC senagaty - amaly ideal CNC ulgamy!!!!!

CNC gözegçisi
Has giňişleýin görarr

NEWKer CNC döretmäge borçlanýar
"Amaly we ideal önümler".

“NEWKer Practical” aňsat işlemegi aňladýar, hemmeleriň işlemegine sebäp bolýar, gözegçiliksiz gönüden-göni el bilen, doly açyk PLC we makro çäklendirilmedik ikinji ösüşi amala aşyrmak üçin.

NEWker Ideal, ähli aýratynlyklary bilen ýokary çykdajyly öndürijiligi aňladýar, hatda käbir aýratynlyklar hem üýtgeşikdir.

“Newker”, cnc we robot awtomatlaşdyryş çözgütleriňizi çözjek bolanyňyzda, parnter bolmaga synanyşýar.

Kärhana giriş

Arhitektura dizaýny

Kompaniýanyň güýji

täze (1)
Enjamlaryň ekrany

Enjamlar

Önümiň hilini barlamak üçin enjamlar

newker2
Kompaniýanyň güýji

Arhitektura dizaýny

Kwalifikasiýa

newker3
Kärhana giriş

Işgärleriň ýeňillikleri

Işgärleriň işjeňligi

newker4
lsarrrightHas giňişleýin gör

Hyzmatdaş

  • hyzmatdaş_1 hyzmatdaş_2 hyzmatdaş_3 hyzmatdaş_4 hyzmatdaş_5
  • hyzmatdaş_6 hyzmatdaş_7 hyzmatdaş_8 hyzmatdaş_9 hyzmatdaş_10 hyzmatdaş_11
  • hyzmatdaş_12 hyzmatdaş_13 hyzmatdaş_14 hyzmatdaş_15 hyzmatdaş_16
  • hyzmatdaş_17 hyzmatdaş_18 hyzmatdaş_19 hyzmatdaş_20 hyzmatdaş_21 hyzmatdaş_22
  • hyzmatdaş_23 hyzmatdaş_24 hyzmatdaş_25