appnybjtp

Freze maşyn

Freze maşyn

Arza:Freze ulgamy:
NEWKer, 990M seriýaly (2-4 ok, IO 28x24 elýeterli), 1000M seriýaly (2-5 ok, IO 40x32 elýeterli), 1500M seriýaly (2-5 ok, IO 40x32 bar) üç sany degirmen maşyn gözegçisini üpjün edip biler. ), goşa kanal seriýasy (2-16 ok, IO 2x40x32 bar)
Üç görnüşi: Ca artýan, Cb mutlak, i seriýaly modbus görnüşi (2-8 ok, IO 48x32)
Halkara g koduny kabul ediň
Düzedip bolýan PLC, makro programmany özleşdirmek, duýduryş maglumatlary
Manönekeý adam maşyn gepleşikleri, gepleşik penjiresi
Paramhli parametrler iňlis dilinde görkezilýär we soralýar
5 ok we ondan ýokary interpolýasiýa baglanyşyk funksiýasy, RTCP funksiýasy