gywmbjtp

Biz hakda

_us_left hakda

CHENGDU NEWKer CNC TEHNOLOGY CO., LTD14 ýyllyk zawod, cnc kontrolleýjisinde, senagat robot gözegçisinde, robot goly, doly sanly serw sürüjisi we senagat awtomatlaşdyryş önümini öndürmek, ýokary tehnologiýaly häzirki zaman kärhanasynyň birinde önümçilik, marketing hyzmaty.Ilki bilen hil we Hyzmat gönükdirilen, işimizi ösdürmek pelsepämizdir.Müşderiniň tekliplerine we hünär tehnologiýasynyň we innowasiýalaryň yzygiderli kämilleşmegine esaslanyp, soňky onýyllyklarda ýokary hilli, has aňsat işleýän, ýokary çykdajyly we amaly funksiýaly dürli awtomatiki awtoulag önümlerini döretdik. Bu ugurda.

Näme üçin bizi saýlamaly?

20 tehniki hyzmat we inersener, 1 sagadyň içinde jogap.

60-dan gowrak patent.

500-den gowrak maşyn öndürmek bilen baglanyşyk.

Annualyllyk satuw 10 million dollardan geçýär.

OEM we ikinji derejeli ösüş.

7 günüň içinde gaýdyp gelmäge sebäp ýok.

Kompaniýanyň medeniýeti

topar1

NEWKer CNC "Amaly we ideal önümler" döretmegi maksat edinýär.
“NEWKer Practical” aňsat işlemegi aňladýar, çäklendirilmedik ikinji ösüşi amala aşyrmak üçin her bir adamy gönüden-göni el bilen, doly açyk PLC we makro ulanmazdan dolandyrýar.

NEWker Ideal, ähli aýratynlyklary bilen ýokary çykdajyly öndürijiligi aňladýar, hatda käbir aýratynlyklar hem üýtgeşikdir.
“Newker”, cnc we robot awtomatlaşdyryş çözgütleriňizi çözjek bolanyňyzda, parnter bolmaga synanyşýar.

topar2