appnybjtp

Söwda roboty

Söwda roboty

Arza:Söwda (Kofe, Bilim)
NEWKer durmuş, bilim we beýleki akylly taraplar bilen baglanyşykly robot gol programmalaryny hödürleýär.Pilotsyz kofe ýasamak, doňdurma satýan maşyn, awtomatiki ýazmak, real wagt yzarlamak we surata düşürmek, görkeziş öwretmek (palletizasiýa, kebşirlemek, kesmek, oýmak, görmek we beýleki goşundylary goşmak bilen).