appnybjtp

Torna maşyn

Torna maşyn

Arza:Torna maşyn
Aýratynlyklary:
· Bir basgançakly işlemek ýa-da üznüksiz işlemek mümkindir.
· Speedokary tizlikli deslapky hereketi gaýtadan işlemek, durnukly gaýtadan işlemek.
· Koordinat ýat funksiýasyny öçüriň.
· Awtomatiki merkezleşdirmek, gurallary sazlamak gurallary we beýleki gurallary düzmek usullary bilen.
· Güýçli makro funksiýasy, ulanyjy programmirlemek has amatly.
· Iň oňat duýduryş ulgamy meseläni gönüden-göni görkezip biler.
· Usb-i goldaň, maglumatlary geçirmek has amatly.
· Simpleönekeý we amaly daşarky el gutusy bilen dolandyrylyp bilner.
· Bütin enjamyň amatly gurluş gurluşy, päsgelçiliklere garşy güýçli ukyby we ýokary ygtybarlylygy bar.
· Çyzykly interpolýasiýa, tegelek interpolýasiýa, dik interpolýasiýa, gural kompensasiýasy, yza gaýtaryş öwezini dolmak, elektron enjamlary we beýleki funksiýalar bilen halkara standart g koduny kabul ediň.