appnybjtp

Freze robot

Freze robot

Arza:freze roboty
Aýratynlyklary:
1. rigokary berklik: mehaniki gol gurluşy, alýumin-magniý garyndy materialy we RV, garmoniki reduktor
2. precokary takyklyk: Kalibrlemeden soň işlemegiň takyklygy kepillendirilip bilner
3. Uly iş böleklerini gaýtadan işläp bilýän uly göwrümli gaýtadan işlemek.
4. Gaýtadan işlemek programmasyny goldaň