appnybjtp

Köp funksiýaly robot

Köp funksiýaly robot

Arza:Köp funksiýaly (bir robot goluň birnäçe funksiýasy)
“NEWKer” köp funksiýaly robot ýaraglaryny üpjün edip biler, ýagny köp funksiýany birine ulanyp biler.Wideoda görkezilişi ýaly, müşderi gapagy kesmek, işlemek we kebşirlemek üçin şol bir robot goluny ulanýar.