gywmbjtp

Gözleg we gözleg mümkinçilikleri

NEWKer CNC dizaýn topary, Hytaý cnc-de ilkinji topardan, tornalaryň, degirmenleriň, VMC maşynlarynyň elektrik böleklerini öndürmekde 30 ýyldan gowrak baý tejribe, NEWker önümi CNC-ni gaýtadan işlemek we dürli meýilleşdirijiler, buraw maşynlary, ýylmaýjy enjamlar, dişli gurnama maşynlary we beýleki ýörite maşynlar, şeýle hem senagat awtomatlaşdyryş önümçiligi.Öz dizaýny we doly açyk PLC makro sebäpli ikinji derejeli ösüş müşderiniň isleglerine görä amala aşyrylyp bilner.NEWKer R&D topary we işjeň innowasiýalary talap edýär.

Robot gollaryny öwrenmek we ösdürmek nukdaýnazaryndan NEWKer robot gol öndürýär we kebşirlemek, kesmek, paletlemek we işlemekde gözegçilik giňden ulanylýar.

Bulardan başga-da, inkjet, kofe ýasamak, oýmak, ýazmak we ş.m. zähmetiň ähli ýerlerini çalyşýan dürli şahsylaşdyrylan programmalary hem berip bileris.

Awtoulag, harby, gurluşyk, oba hojalygy, howa we beýleki ugurlarda dürli zerurlyklar üçin dürli enjamlary üpjün ediň.

NEWker amallary hem ýönekeý we ulanmak aňsat.“NEWker” Hytaýda goşa kanal sürüjisi alan we dünýäde G kodlaryny robot goly bilen ulanan ilkinji öndüriji.

Şahadatnamalar

şahadatnama07
şahadatnama08
şahadatnama09
şahadatnama04
şahadatnama12
şahadatnama13
şahadatnama14
şahadatnama15
şahadatnama15
şahadatnama01
şahadatnama03
şahadatnama10
şahadatnama16
şahadatnama02
şahadatnama06
şahadatnama05
şahadatnama11