newsbjtp

Habarlar

 • Senagat robotlarynyň esasy düzümi

  Senagat robotlarynyň esasy düzümi

  Arhitektura nukdaýnazaryndan robot üç bölege we alty ulgama bölünip bilner, olaryň üç bölegi: mehaniki bölek (dürli hereketleri amala aşyrmak üçin ulanylýar), duýgur bölegi (içerki we daşarky maglumatlary duýmak üçin ulanylýar), gözegçilik bölegi ( Dürli tamamlamak üçin roboty dolandyryň ...
  Koprak oka
 • CNC işleýiş merkeziniň programmirleme başarnyklary strategiýasy

  CNC gaýtadan işlemek üçin programmirlemek gaty möhümdir, bu işlemegiň hiline we netijeliligine gönüden-göni täsir edýär.Onda CNC işleýiş merkezleriniň programmirleme endiklerini nädip özleşdirmeli?Geliň bilelikde öwreneliň!Pause buýrugy, G04X (U) _ / P_ guralyň pauza wagtyny aňladýar (iýmit duralgasy, pyçak ...
  Koprak oka
 • Robot golunyň dürli ulanylyşy we artykmaçlyklary

  Senagat robot goly mehanizirlenen we awtomatlaşdyrylan önümçilikde mehaniki enjamlaryň täze görnüşidir.Awtomatlaşdyrylan önümçilik prosesinde, tutmak we hereket etmek bilen awtomatlaşdyrylan enjam ulanylýar, bu işi tamamlamak üçin esasan önümçilik prosesinde adam hereketlerini simulasiýa edip biler.Adamlary çalyşýar ...
  Koprak oka
 • Hytaýda CNC maşyn gurallarynyň ösüş tendensiýasynyň ýedi tehniki aýratynlygy.

  Hytaýda CNC maşyn gurallarynyň ösüş tendensiýasynyň ýedi tehniki aýratynlygy.

  Aspekt 1: Goşma maşyn gurallary ýokarlanýar.Endokary derejeli CNC maşyn gurallarynyň kuwwatly dolandyryş ukyby, has çylşyrymly dizaýn we önümçilik tehnologiýasy, şeýle hem programmirleme, goşma maşyn gurallary, güýçleri bilen ösýän amaly tehnologiýa ...
  Koprak oka