appnybjtp

Kebşirleýiş roboty

Kebşirleýiş roboty

Arza:kebşirlemek
NEWKer kebşirleýiş programmalary üçin örän durnukly we täsirli robot gol önümlerini hödürleýär.(MTBF: 8000 sagat)

Giriş:Kebşirleýiş roboty esasan iki bölegi öz içine alýar: robot we kebşirleýiş enjamlary.Robot robot korpusyndan we dolandyryş şkafyndan (apparat we programma üpjünçiligi) ybarat.Kebşirleýiş enjamlary, ark kebşirlemegi we ýer bilen kebşirlemegi mysal hökmünde alyp, kebşirleýiş güýji çeşmesinden (dolandyryş ulgamyny goşmak bilen), sim iýmitlendiriji (ark kebşirlemek), kebşirleýji ýarag (gysgyç) we beýleki böleklerden durýar.Akylly robotlar üçin lazer ýa-da kamera datçikleri we dolandyryş enjamlary we ş.m. ýaly duýgur ulgamlar hem bolmaly.

Aýratynlyklary:
Programmirleme:Rob Robot goluny kebşirlemek okatmagy goldaýar.
OstPost gaýtadan işleýän programma üpjünçiligi.
Keb kebşirlemek üçin iň köp ulanylýan programmirleme usuly ③G kody programmirlemek.
Model: NEWKer kebşirleýiş manipulýatorlarynyň dürli görnüşlerini hödürleýär we gaýtadan işlenjek iş böleginiň ululygyna görä dürli gollary bilen manipulýatorlary ulanýar.Dürli iş böleklerine görä, uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin we alýumin erginleri, mis we mis erginleri gaýtadan işlemek, argon ark kebşirlemek arkaly dürli kebşirleýiş tehnologiýalary ulanylýar we şahsylaşdyrylan kebşirleýiş çözgütlerini berip biler.
Tehniki aýratynlyklary: TIG / MIG / TAG / MAG, bir / goşa impulsly kebşirleýiş maşyn, eger garyşyk gaz gysga tok impulsy tehnologiýasy bilen doly tok bölüminde pes ýaýly kebşirlemegi gazanyp bilse, kebşirlemegiň tizligi has çaltdyr;ýokary ýygylykly impuls energiýa gözegçiligi bilen, aralaşmagy has çuň, ýylylyk girişi pes we balyk terezisi has owadan;gysga utgaşma tehnologiýasy bilen kebşirlenen monjuk birmeňzeş we görnüşi owadan;sim bilen iýmitlendirmekde has durnukly seslenme we güýçli päsgelçilik üçin kodlaýjy bar.
Arza ýerleri:
Awtoulag, aerokosmos, awiasiýa, ýadro senagaty, gämi gurluşygy, gurluşyk, ýol we köpri we dürli tehnika önümçiligi.